Projekty v přípravě

Regenerace sídliště "Za Stadionem III. etapa".

Za stadionem III. etapa
Vytvořeno:

Město Kyjov připravuje III. etapu regenerace Sídliště Za Stadionem. K dnešnímu dni proběhla dvě veřejná projednání s občany žijící v dané lokalitě. Aktuálně jsou do studie zapracovávány podněty občanů. Následně bude návrh předložen k projednání Komisi výstavby a urbanismu, poté Komisi životního prostředí. Následovat bude vypsání veřejné soutěže na zpracování projektové dokumentace.

Pozn. Vložený situační výkres je posledním návrhem bez zapracovaných podnětů.

Přiložené soubory