Projekty v přípravě

Ulice Jiráskova - bezbariérová trasa

Jiráskova bezbariérová trasa
Vytvořeno:

Prozatím se jedná o studii, jejímž cílem je řešení stavební úpravy ulice Jiráskova, která se nachází nedaleko autobusového nádraží v Kyjově.

Návrh stavební úpravy vychází ve zvýšení standartu uličního prostoru s řešením podélného parkování. Řešení stavebních úprav v ul. Jiráskova je součástí projektu zajištění bezbariérové trasy od vlakové zastávky přes ul. Jiráskovou, Kollárovou, Jugmannovou až po úřad MěÚ. 

Město Kyjov daný projekt zařadilo do vládního programu Mobility, díky němuž může město žádat o částečné spolufinancování ze Státního fondu dopravní infrastruktury (na pokrytí 85% způsobilých výdajů na chodníky).

Navržené řešení uvažuje s celkovou rekonstrukcí ulice v celé své uliční šířce - vybudování nových bezbariérových chodníků po obou stranách ulice, vybudování nové obousměrné komunikace na místě stávající a zřízení 35 nových podélných parkovacích stání po obou stranách komunikace na místě současných zelených pásů, včetně odvodnění a přeložky nadzemního vedení NN do podzemního kabelu NN.

Orientační náklady stavby vychází na 9.735.091 Kč vč. DPH.

Po dokončený stavebních úprav vznikne zvýšený standart uličního prostoru s řešením dopravy v klidu.

Přiložené soubory