Projekty v přípravě

Revitalizace sídliště Klínky

Klínky
Vytvořeno:

Výsledkem projektu by měla být rekonstrukce stávajících ploch, jak dopravních, tak odpočinkových, dále pak nové řešení chodníků, parkovišť, zeleně a veřejných rekreačních ploch pro obyvatele sídliště. Toto celkové "zlidštění" obytného prostoru tak bude mít kladný vliv na obyvatele, kteří zde žijí a tráví svůj volný čas.

Město Kyjov v posledních letech systematicky revitalizuje svá sídliště. Dalším na řadě by mělo být to na Klínkách. Dne 28.06.2021 proběhlo veřejné projednání, při kterém zástupci města obdrželi poznámky k projektu. Dané postřehy budou zapracovány a posléze zveřejněny k dalšímu projednání.

V případě, že veřejnost napadnou další zajímavé nápady, podněty či připomínky k návrhu studie, zašlete je na e-mail: p.soukopova@mukyjov.cz.

Přiložené soubory