Projekty v přípravě

Novostavba chodníku - ul. Ivana Javora k ul. Severní

Ivana Javora
Vytvořeno:

Projektová dokumentace ve stupni Studie řeší návrh oboustranného nového chodníku podél silnice II/432 ve městě Kyjov, v místní části Boršov, na ulici Ivana Javora vedoucí k ulici Severní.

V současné době se zde nachází chodník pouze z části. Součástí řešení je i rekonstrukce jedné autobusové zastávky a novostavba přechodu pro chodce přes silnici II/432. Přechod bude také nově osvětlen. Chodník bude začínat vpravo za stávající autobusovou zastávkou a vlevo bude začínat rekonstrukcí stávající autobusové zastávky. Chodník bude ukončen před výjezdem z města Kyjov směrem na obec Bohuslavice k odbočce na ulici Severní.

Lze tedy konstatovat, že novostavbou chodníku, přechodu pro chodce včetně osvětlení, dojde jednoznačně ke zvýšení bezpečnosti pěších osob v této lokalitě.

Přiložené soubory