Projekty v přípravě

Rekonstrukce ul. Svatoborská/Pod Kohoutkem

Pod Kohoutkem
Vytvořeno:

Projekt řeší celkovou rekonstrukci ulice Svatoborská a Pod Kohoutkem (lokalita pod nadjezdem – s napojením na silnici II/432 do Svatobořic-Mistřína a II/433 na Koryčany) – v rámci záměru dojde k dobudování chodníků pro pěší, celkové rekonstrukci průjezdné silnice (vč. konstrukčních vrstev a pokládky nového živičného koberce) a doplnění parkovacích stání. Dále se dobuduje veřejné osvětlení a provedou se nové sadové úpravy v uličním parteru.

Přiložené soubory