Projekty v realizaci

Pořízení 3 ks elektrovozidel pro CSS Kyjov

elektrovozidlo
Vytvořeno:
yhhhsiixgh

Cílem projektu je nákup vozidel pro potřeby poskytovatelů služeb sociálního poradenství, sociální prevence a sociální péče, jež jsou poskytovány ambulantní a terénní formou. Nákup vozidel přispěje ke zkvalitnění materiálně technické základny těchto sociálních služeb. Výstupem projektu je nákup 3 ks bezemisního elektromobilu.

Harmonogram projektu

01/2023 – 04/2024

Struktura financování

Na realizaci projektu jsou poskytnuty finanční prostředky z Národního plánu obnovy Ministerstva práce a sociálních věcí, komponenty 3.3 Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce, investice 3. Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb.

  • Celkový rozpočet projektu:           4.147.543,37 Kč
  • Dotace:                                             3.216.000,00 Kč
  • Vlastní zdroje města:                      931.543,37 Kč