Územní plán

Změna č. 1 ÚP Dambořice
11

Změna č. 1 Územního plánu Dambořice byla pořízena podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (Stavební zákon). Změny č. 1…

Územní plán Dambořice
16

Územní plán Dambořice byl pořízen podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (Stavební zákon). Územní plán Dambořice byl…