Matrika

dítě
1

Narodilo se Vám dítě? a) dítě z manželství – rodič předloží matrice v místě narození dítěte: prohlášení rodičů o volbě jména (jmen) dítěte doklad o stavu: oddací list platné OP…

prstýnky

Chcete uzavřít manželství? a) v obřadní místnosti úřadu - snoubenci předloží na matrice, pod kterou obec místa konání obřadu patří: vyplněný dotazník k uzavření manželství platné…

úmrtí

Potřebujete vystavit úmrtní list zemřelého? Vyřizovatel pohřbu odevzdá na matrice v místě úmrtí: občanský průkaz zemřelého, popř. u cizince cestovní pas doklad o stavu zemřelého:…

kladívko

Chcete změnit jméno nebo příjmení? Na matrice v místě trvalého pobytu je nutné předložit: písemnou žádost s odůvodněním platný občanský průkaz doklad o stavu: rodný list, popř.…

brno

Chcete zapsat matriční událost uskutečněnou v cizině do zvláštní matriky? Na matrice v místě trvalého pobytu je nutné předložit: cizozemský matriční doklad (rodný list, oddací…

otazník (1)

Chceme uzavřít sňatek v obřadní síni v Kyjově. Jaké poplatky se musí zaplatit při uzavření manželství a kdy obdržíme oddací list? Pokud budete chtít uzavřít sňatek v obřadní…